Tekstgrootte:
Jongeren over homo- en biseksualiteit

Jongeren over homo- en biseksualiteit

Datum 18 december 2016
Jongeren gedragen zich positiever ten opzichte van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Maar nog steeds is er geen sprake van volledige acceptatie. Homoseksuele jongeren zelf ervaren ook nog steeds meer problemen dan heterojongeren. Voor transgenders geldt dat zelfs nog sterker. Dat blijkt uit een SCP-publicatie Seksuele Oriëntatie en Jongeren.
Voor het onderzoek werden jongeren (tussen 11 en 16 jaar) en jongvolwassenen (tussen 16 en 25 jaar) ondervraagd. In 2006 kwam naar voren dat 18 procent van de jongvolwassenen negatief dacht over homo- en biseksualiteit. Nu is dat gedaald tot 6 procent. Wel vindt nog steeds ongeveer een derde van de jongeren en jongvolwassenen het vies als ze twee jongens zien zoenen. Bij man vrouw kijkt 12 procent hier liever niet naar, beduidend lager dus.
 
Als homo’s of transgenders ‘uit de kast komen’ reageert de omgeving bijna altijd positief. Toch hebben ze meer dan heterojongeren vervelende ervaring zoals pesten, vervelende vragen, stomme grappen of uitschelden, 40% van de homoseksuele jongeren zegt hiermee in het afgelopen jaar te maken hebben gehad. COC, de belangenvereniging voor homoseksuelen, noemt de cijfers alarmerend en roept scholen, ouders en de regering op om in actie te komen. ”Het is pijnlijk om te zien hoe slecht veel LHB-jongeren in hun vel zitten”, aldus voorzitter Tanja Ineke. ”Ik baal er van dat hun situatie niet sneller verbetert.”

Meer nieuws:

Terug naar overzicht